Biblioteca Contravent

Cançons, jocs de falda i poesia

De seguida alguns infants van voler apropar-se tant per no perdre’s res d’allò que passaria i aquest fet va donar pas a què altres infants no tan atrevits també s’apropessin sobretot quan van jugar amb les mans fent “Ralet, ralet”.