Els diàlegs entre l’espai i la literatura

Apropar la literatura des de les primeres edats és un dels meus objectius principals que em porta a crear noves experiències on els infants siguin realment protagonistes. Partint de la base de l’infant com a persona autònoma capaç de crear, inventar, experimentar, observar , manipular… vaig dissenyar una proposta on l’espai prenia tanta importància com l’elecció de llibres per crear diàlegs.

A un diàleg cal un emissor, en aquest cas serien els llibres i contes seleccionats, i un receptor: l’infant. A més a més, ha d’haver-hi una intenció comunicativa recolzada pels objectes amb relació als llibres i espai en concret.

La selecció de la literatura parteix un eix comú de qualitat i si és possible de cartó que facilita l’experimentació dels més petits. A posterior, es tria un tema comú a tot el projecte.

Quant al disseny i muntatge és convenient tenir presents les característiques físiques, la llum, la seva distribució general per poder potenciar al màxim el diàleg entre literatura+llibres i objectes.

La posada en marxa d’un espai Efímer Literari té com a premisses tot l’anterior descrit a més d’haver fet una bona selecció de llibres i objectes relacionats amb el tema triat. Cal pensar en com es distribuirà l’espai, quin mobiliari farem servir: petites prestatgeries, pufs, estores, coixins… es poden facilitar la creació del recorregut experimental. Tampoc es poden oblidar de com crear aquests diàlegs, per això els llibres s’han de col.locar des de diferents postures: oberts, estirats, penjats deixant que el sentit de la vista segui una de les formes per experimentar; ni dels objectes fonamentals doncs recolzen tota la temàtica triada donant pas a la creativitat de l’infant.

La família juga un paper fonamental en aquestes experiències acompanyant al seu fill/a a descobrir noves formes d’apropar-se a un llibre, compartint una lectura, creant nous diàlegs mitjançant el joc d’objectes. I, d’altra banda, l’adult organitzador té una funció d’observador, veure com responen els infants davant aquests diàlegs, quines oportunitats creen, reordenant quan calgui i acompanyant si és necessari a la descoberta d’un conte o llibre. I, finalment, per no menys important, avaluar tot el procés.

Aquests generadors de diàlegs els vaig iniciar a les Escoles Bressols Municipals partint de la seva biblioteca escolar, a posteriori s’han fet fixes dins de la programació anual de la Biblioteca Mestre Martí Tauler coneguts com a Espais Efímers Literaris.

Us mostro alguns exemples d’Espais Efímers Literaris:

Per finalitzar, aquestes experiències es poden dur a terme tant per a infants com per a adults dins d’altres entitats com Escoles, Centres de Recursos Pedagògics, Instituts de Formació Professional… l’eix central que es basa en la creació de diàlegs continua amb altres característiques físiques i d’elecció de llibres a tenir molt present.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *