Poemes blaus, grocs, negres, blancs, verds i roigs

Què és?

Una sessió on la poesia dels llibres de Lola Anglada es barretja amb les tonalitats d’un instrument musical en directe.

A qui va dirigit?

A entitats tant públiques com a privades: escoles, biblioteques, associacions, fires…

L’edat recomanada és d’un a quatre anys.

Què es fa?

Es preparant capses de cartró relacionades amb els colors dels poemes. Cada capsa de color conté els poemes triats impressos al color que correspongui: blau, groc, negre, blanc, verd i roig.

Les famílies amb els seus nens i nenes són rebudes amb les tonalitats de la música en directe mentre es van adequant a l’espai.

Les capses es van obrin d’una deixant fliuir els poemes amb les tonalitats d’un instrument musical que les acompanya.

Finalitza la sessió amb les tonalitats de música i els mocadors de colors convidant a jugar i ballar amb ells.

Materials i recursos utilizats

  • Música en directe.
  • Llibres de poesia de Lola Anglada.
  • Capses de colors relacionades amb els poemes.
  • Poemes impressos en fulles dels colors.
  • Mocadors de colors.